Үндсэн цэс

Холбоосууд

president_banner

parl_banner

http://www.legalinfo.mn/

http://www.pmis.gov.mn/

www.open-government.mn


УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

 

 

Д/д

 

Нэрс 

 

Шүүх 

 
 
 

1.

Х.Эрдэнэсувд

 

Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

 

2.

Т.Бямбажав

 

Дундговь аймгийн шүүхийн шүүгч

 

3.

Э.Золзаяа

 

Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч

 
 

4.

С.Мөнхжаргал

Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч

 

5.

Б.Нармандах

 

Налайх дүүргийн шүүхийн шүүгч

 

6.

Л.Оюунчимэг

 

Баянгол дүүргийн шүүхийн шүүгч

 

7.

С.Пүрэвсүрэн

 

Баянзүрх дүүргийн шүүхийн шүүгч

 

8.

Б.Сарантуяа

 

Нийслэлийн шүүхийн ерөнхий шүүгч

 

9.

Д.Халиуна

 

Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн шүүгч