Үндсэн цэс

Холбоосууд

president_banner

parl_banner

http://www.legalinfo.mn/

http://www.pmis.gov.mn/

www.open-government.mn


Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Монголын Шүүгч эмэгтэйчүүдийн холбооны дүрмийн 3а.1-д “Удирдах зөвлөл нь холбооны 9 гишүүдээс бүрдэнэ. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 3 жил байна” гэж зааснаар удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон байна.

Холбооны дүрмийн 3.2.1-д “Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнийг холбооны нийт гишүүдээс цахим хэлбэрээр санал авах байдлаар сонгоно” гэж заасны дагуу удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх хугацааг 2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 18.00 цаг хүртэл, сонгох хугацааг мөн сарын 25-ны өдрийн 15.00 цагт дуусгавар болгон judgewoman@shuukh.mn хаягаар авахаар Удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуралдаанаар шийдвэрлэсэн. Мөн өдрийн хуралдаанаар тооллогын комиссыг  Улсын Дээд шүүхийн шүүгч Г.Алтанчимэг, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч А.Отгонцэцэг, тус холбооны гүйцэтгэх захирал Л.Хэрлэнчимэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан.

Үүнтэй холбогдуулан Удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлэх тухай албан бичгийг шүүхүүдэд Тамгын газрын майл хаягаар дамжуулан хүргүүлж, нэр дэвшүүлэх хүсэлтийг тус холбооны judgewoman@shuukh.mn хаягаар 2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 18.00 цагаас өмнө авахаар боллоо. Гишүүд та бүхэн Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцоно уу.

           

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО