Үндсэн цэс

Холбоосууд

president_banner

parl_banner

http://www.legalinfo.mn/

http://www.pmis.gov.mn/

www.open-government.mn


Удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийг сонгох саналын хуудас хүргүүллээ

 

Тус холбооны дүрмийн 3.2.1-д “Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнийг холбооны нийт гишүүдээс цахим хэлбэрээр санал авах байдлаар сонгоно” гэж заасны дагуу удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшсэн 14 шүүгчээс 9 шүүгчийг сонгох саналын хуудсыг шүүхүүдийн Тамгын газрын майл хаягаар хүргүүллээ.

Гишүүд та бүхэн шүүх, салбар хороогоороо дамжуулан эсхүл өөрөө шууд саналаа тус холбооны judgewoman@shuukh.mn хаягаар 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 18.00 цагийн дотор ирүүлж, идэвхтэй оролцохыг хүсье.  

Удирдах зөвлөлийн гишүүнд дараахь шүүгчид нэр дэвшлээ. Үүнд:

 

Нэр дэвшигч

Албан тушаал

1.

О.Оюунгэрэл

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

2.

Н.Дуламсүрэн

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3.

Д.Алтантуул

Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

4.

Т.Дэлгэрмаа

Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

5.

Х.Байгалмаа

Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

6.

С.Отгонтуяа

Дорноговь аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

7.

Д.Уранцэцэг

Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

8.

Р.Алтантуяа

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

9.

Т.Энхжаргал

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүхийн шүүгч

10.

О.Нарангэрэл

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

11.

Л.Эхлэлт

Завхан аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

126

Д.Сарантуяа

Говь-Алтай аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

13.

Á.̺íõæàðãàë

Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí Èðãýíèé õýðãèéí àíõàí øàòíû ø¿¿õ

14.

Ц.Сувдмаа

Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч