Үндсэн цэс

Холбоосууд

president_banner

parl_banner

http://www.legalinfo.mn/

http://www.pmis.gov.mn/

www.open-government.mn


Шүүгчдийн цалингийн талаар мэдэгдэл хүргүүллээ

     Монгол Улсын Засгийн газраас "Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл”-ийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн барьсан төсөлд "шүүгчдийн цалингийн санг 3,2 тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тусгаж, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1дахь хэсэг “Бүх шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 101 дүгээр хүчингүй болгох хуулийн төслийг зэрэгцүүлэн өргөн барьсан байна.
    Үүнтэй холбогдуулан 2016 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр Монголын шүүгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболд, Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогт нарт дараах мэдэгдлийг хүргүүллээ.
 
 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА
МИЕЭГОМБЫН ЭНХБОЛД  ТАНАА
  
     “Монголын шүүгч эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ нь нийт гишүүн-шүүгч эмэгтэйчүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах үүднээс дараах мэдэгдлийг гаргаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газраас "Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл”-ийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн барьсан төсөлд "шүүгчдийн цалингийн санг 3,2 тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тусгаж, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1“Шүүгчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээ нь эдийн засгийн хувьд бусдаас хараат бус ажиллах, амьдрахад хүрэлцээтэй, баталгаатай байх боломжийг хангасан байна” гэсэн заалт, “Бүх шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 101 дүгээр хүчингүй болгох хуулийн төслийг зэрэгцүүлэн өргөн барьжээ.
      Уг хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь заалтад харшилж байхын зэрэгцээ Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.3-т "Энэ хууль болон бусад хуулиар тогтоосон шүүгчийн эрх зүй, эдийн засаг, нийгмийн хамгаалалт зэрэг хараат бус, халдашгүй байдлын баталгааг ямар нэг хэлбэрээр дордуулсан хууль тогтоомж, захиргааны акт гаргахыг хориглоно” гэж заасныг зөрчсөн, шүүхийн болон шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлөх үр дагавар үүсгэх нөхцлийг бүрдүүлж байна.
Шүүгчийн хараат бус байдлыг баталгаажуулах нэг суурь нөхцөл бол шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдлыг хангах явдал юм.
      Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчиннаймдугаар зүйлийн 3-т “Шүүх улсын төсвөөс санхүүжинэ. Шүүх үйл ажиллагаагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг төр хангана” гэж зааснаар шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч шүүгчийн эдийн засгийн бие даасан, хараат бус байдлыг төр бүрэн хариуцаж, хүрэлцээтэй хангалттай цалин хангамж олгох замаар шүүхийн бие даасан болон шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах үүрэгтэй.
     Шүүгч бидний эрхэлж байгаа ажлын ачаалал өндөр, бусад үйл ажиллагаа эрхлэх эрх хуулиар хязгаарлагддаг тул амьдралын бүх хэрэгцээгээ зөвхөн албан тушаалын цалингаараа хангаж байдаг.
Улсын Их Хурал хууль тогтоохдоо Үндсэн хуулийг ягштал баримтлах нь эрх зүйт төрийн эрхэм шинж тул Улсын Их Хурлын Эрхэм гишүүд Та бүхнийг хууль зүйн болон ёс зүйн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, энэхүү Үндсэн хууль дээдлэх үзлийг баримтлан төрийн бодлогын түвшинд зохих шийдвэр гарган, Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн заалтад харшилсан, Монгол Улсын Шүүхийн тухай болон Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн, шүүгчийн эрх зүйн байдлыг илтэд дордуулсан хуулийн төслийг батлахгүй гэдэгт гүнээ итгэж байна.
 
 
МОНГОЛЫН ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО