Үндсэн цэс

Холбоосууд

president_banner

parl_banner

http://www.legalinfo.mn/

http://www.pmis.gov.mn/

www.open-government.mn


ТАЛАРХАЛ

ТАЛАРХАЛ
 
2016 оны 9 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд Сингапур улсад “Олон Улсын Гэр Бүлийн Тухай Хууль-2016” бага хурал зохиогдох бөгөөд уг бага хурлаар Олон улсын гэр бүлийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага, гэр бүлийн маргааныг хянан шийдвэрлэх онол практик болон тулгарч буй асуудлаар олон улсын шүүгч нар илтгэл хэлэлцүүлэх юм.
Уг хуралд Монголын шүүгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос оролцох 2 шүүгч гишүүний замын зардалд дэмжлэг үзүүлсэн Монголын хуульчдын холбоо, тус холбооны Шүүгчдийн хороонд нийт гишүүдийнхээ өмнөөс гүн талархал илэрхийлж байна.
 
МОНГОЛЫН ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН
ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ